Oferta

Terapia indywidualna

Prowadzę psychoterapię indywidualną w nurcie integracyjnym – głównie wykorzystując podejście psychodynamiczne i systemowe. Terapia indywidualna skupia się na stworzeniu bezpiecznej, czyli opartej na szacunku i zaufaniu relacji z terapeutą. Taka relacja pozwala pacjentowi skupić się na swoich odczuciach i przeżyciach. To jest warunkiem otwarcia się i przyjrzenia się temu, co jest trudne, bolesne czy wstydliwe. Jednocześnie pracuję z systemem rodzinnym pacjenta, wykorzystując m.in genogram do zrozumienia źródła problemów, jakie zgłasza osoba przychodząca do gabinetu. 

Psychoterapia ma na celu identyfikację tych kwestii, które negatywnie wpływają na emocje i uczucia pacjenta. Dzięki pracy z psychoterapeutą pacjent wzmacnia swoją pewność siebie, modyfikuje swój wewnętrzny głos, uczy się nowych wzorców zachowań i konstruktywnych reakcji na pojawiające się problemy i trudności. 

Terapia indywidualna rozpoczyna się zazwyczaj kilkoma spotkaniami konsultacyjnymi, w trakcie których pacjent podejmuje decyzję dotyczącą pracy nad sobą wg ustalonych zasad oraz terapeuta stwierdza, czy i jak może pracować nad problemem. Początek terapii następuje z chwilą ustalenia i zaakceptowania kontraktu terapeutycznego i trwa aż do zrealizowania celów terapii.

czas trwania spotkania: do 55 minut
koszt: 150 zł stacjonarnie, 160 zł-on-line

Terapia par

Pracuję z parami w podejściu integracyjnym – głównie systemowo i psychodynamicznie w trybie spotkań cotygodniowych i co dwutygodniowych. Terapia dla par i małżeństw ma na celu odbudowę relacji w związku, który znalazł się w sytuacji kryzysu. Czasem praca polega na całkowitym przebudowaniu relacji na innych warunkach. Jest możliwa, kiedy partnerom zależy na trwaniu relacji, ale sami nie potrafią znaleźć rozwiązania dla istniejących problemów. Najczęstszymi powodami zgłaszania się par na terapię są:

 • trudne do wytrzymania napięcie w związku – kryzys tak narasta, że dochodzi do częstych kłótni czy nieporozumień
 • zdrada jednego z partnerów
 • uzależnienie jednego z partnerów i częste współuzaleznienie drugiego
 • nadopiekuńczość i zależność emocjonalna od partnera
 • zazdrość, podejrzliwość, brak zaufania w relacji 
 • życie formalnie razem, ale faktycznie osobno
 • wzajemne obwinianie się
 • nuda, rutyna
 • brak seksu

Celem terapii par jest wskazanie przyczyn kryzysu, zrozumienie ich a także stworzenie takich rozwiązań, które pozwolą na lepszą komunikację i wzajemne zrozumienie potrzeb partnerów.

Terapia par nie polega na mentoringowym podaniu gotowych rozwiązań przez terapeutę. Jest to niemożliwe z tego powodu, iż każda para jest unikalnym połączeniem dwóch odrębnych osób i to one wspólnie z terapeutą wypracowują rozwiązania skrojone dla potrzeb ich związku. 

Terapia dla par ma wysoką skuteczność pod warunkiem, że zostaną spełnione dwa kluczowe warunki: gotowość do pracy nad sobą każdego z parterów oraz zobaczenie, że ja też mam współudział w tym, że jest źle w związku. 

Każdy z partnerów musi być świadomy tego, że podczas terapii trzeba będzie zmierzyć się ze swoimi ranami i wziąć współodpowiedzialność za kryzys, do którego doszło. Kluczowa w tym procesie jest szczerość, otwartość i odwaga do ujawnienia często latami skrywanych emocji i  pokazania swoich słabości.

Terapia dla par trwa zazwyczaj od sześciu miesięcy do roku, a sesje z terapeutą odbywają się raz w tygodniu lub co dwa tygodnie. W trakcie pierwszych wspólnych sesji konsultacyjnych terapeuta skupia się na postawieniu diagnozy problemu danego związku i opracowuje plan pracy terapeutycznej dla tej konkretnej pary. 

koszt sesji: stacjonarnie: 55 min/150 zł, 85 min/250 zł
on-line – 55 min/180 zł, 85 min/280 zł

Terapia rodzinna

Terapia rodzinna zalecana jest wtedy, gdy członkom rodziny trudno jest być ze sobą – albo toczą się nieustanne spory albo jest trudne do zniesienia milczenie. Terapia rodzinna może być także przydatna wtedy, gdy cała rodzina musi na nowo ułożyć ze sobą stosunki po kryzysie np. po rozejściu się rodziców. 

Zaleca się psychoterapię systemową szczególnie wtedy, gdy w rodzinie dochodzi do agresji. Rekomenduje się ją również w przypadku choroby psychicznej jednego z członków rodziny oraz w przypadku zaburzeń odżywiania.

W psychoterapii powinny uczestniczyć wszystkie osoby z rodziny, których dotyczy problem, ale w praktyce często jest to tylko jedno dziecko plus rodzic.

Terapia rodzinna wywodzi się z założenia, że każda rodzina jest systemem, czyli zespołem osób, które – choć różnią się pomiędzy sobą – tworzą całość. Każdy członek systemu oddziałuje swoim zachowaniem na pozostałych. 

W trakcie procesu uczestnicy dowiadują się, jak pozostali postrzegają problem rodziny oraz zaczynają rozumieć, jak ich własne zachowanie wpływa na innych. Uświadamiają sobie role, jakie poszczególne osoby pełnią w rodzinie i jakie mechanizmy powodują powstawanie i utrzymywanie się konfliktów. Członkowie rodziny uczą się wspomniane mechanizmy modyfikować oraz uczą się być dla siebie wzajemnie wsparciem. To właśnie dzięki temu w rodzinie dochodzi do pożądanej zmiany.

Spotkania odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie i odbywają się tylko stacjonarnie. 

koszt sesji: 250 zł/85 min

Coaching

Life coaching to forma wsparcia psychologicznego, która wspiera ludzi w osiąganiu celu jakim jest urzeczywistnienie potencjału i realizacja życiowych celów, ale i rozwiązywanie pojawiających się problemów.  Life coach, pomaga klientom odkryć ich ukryte zasoby i wykorzystać je w celu osiągnięcia osobistego czy zawodowego sukcesu. 

Life coaching dotyczy różnych sfer życia, takich jak kariera, relacje, zdrowie, finanse i rozwój osobisty. Life coach nie daje gotowych rozwiązań, ale stwarza warunki, w których klient może samodzielnie odkryć najlepsze drogi do sukcesu i satysfakcji. 

Life coaching umożliwia trwałe zmiany niezależnie od tego, czy są one związane z karierą zawodową, relacjami z innymi ludźmi czy osobistym rozwojem.

W jakich obszarach pomocny jest life coaching? 

 • rozwijanie potencjału, wyjście ze stanu utknięcia
 • zwiększenie samoakceptacji i poczucia wartości
 • praca nad radzeniem sobie z ograniczającymi przekonaniami
 • rozwijanie umiejętności świadomego podejmowania decyzji
 • zwiększenie samoświadomości emocjonalnej i zarządzanie emocjami
 • poprawa relacji interpersonalnych w życiu prywatnym i zawodowym
 • budowanie zdrowych granic w relacjach z innymi
 • praca nad rozwiązywaniem konfliktów i negocjacją w relacjach
 • zmiana schematów zachowań
 • praca nad redukcją stresu i radzenie sobie z jego negatywnymi skutkami
 • doskonalenie umiejętności zarządzania czasem 
 • praca nad określaniem i osiąganiem celów
 • work life balance

i wiele wiele innych…

Sesje z life coachem polegają na regularnych spotkaniach, podczas których coach pomaga w osiągnięciu celów poprzez wykorzystanie różnych technik i narzędzi. Sesje te mogą odbywać się w gabinecie lub online. Długość sesji zależy od potrzeb poszczególnych osób. Standardowo oferuję sesje trwające 50 minut. 

koszt sesji 50 min/150 zł

Psychobiologia

Konsultacje z psychobiologii polegają na identyfikacji emocjonalnej przyczyny choroby. Psychobiologia dociera do nieuświadomionych, emocjonalnych przyczyn każdej choroby, które z reguły medycyna akademicka pomija. Identyfikacja tych przyczyn, to warunek konieczny wyleczenia choroby na poziomie psychicznym i fizycznym.

Zdaniem dr Marianny Radziszewskiej, czołowej nauczycielki psychobiologii w Polsce, psychobiologia przywraca pacjentowi poczucie własnej sprawczości; pacjent nie szuka kolejnego antidotum w świecie zewnętrznym, gdyż zyskuje świadomość, że jego umysł dysponuje już wszystkim tym, co niezbędne, by rozpoczął się proces zdrowienia.

Konsultacja jest oparta o analizę wypełnionej ankiety, diagnozie postawionej przez lekarza oraz wywiadu. Poznanie przekazu jaki niesie choroba, pozwala na poprawę stanu zdrowia i samopoczucia. 

Czasem wystarczy jedna konsultacja indywidualna, by uwolnić pacjenta od dręczących go dolegliwości. W wyniku zyskania samoświadomości pacjent może natychmiast uruchomić proces wewnętrznych zmian, które prowadzą do zmniejszenia objawów.

Najczęściej jednak konsultację należy traktować jako wstęp do psychoterapii, na której można przepracować zidentyfikowane konflikty i uwięzione emocje. 

Konsultacja z psychobiologii nie jest metodą leczenia chorób. Nie zastępuje również konsultacji z lekarzem. Pozwala na zdobycie informacji, jakie emocje i konflikty wymagają przepracowania, abyśmy byli zdrowsi.

Konsultacja 85 minut wraz z analizą ankiety: 350 zł
Konsultacja uzupełniająca: 55 minut: 180 zł