Jak pracuję

Od lat zgłębiam wiedzę dotyczącą radzenia sobie z lękiem, rozproszeniem, brakiem akceptacji siebie i traumą. Zauważyłam, że to wszystko dzieje się i tworzy w relacjach, najpierw z naszymi najbliższymi opiekunami potem z innymi ważnymi dla nas ludźmi. Dynamiki relacji to coś mnie fascynuje i niepokoi jednocześnie. Po pierwsze, bazowa relacja – z samym sobą, bazowa, bo warunkuje resztę interakcji z innymi. Druga –  z ludźmi (szczególnie tymi znaczącymi) i kolejna – relacja  światem zewnętrznym (przedmioty, zwierzęta, przyroda itd).  Odkąd pamiętam szukałam odpowiedzi na pytania: 
  • Jak umieć oswoić i docenić bazowe doświadczenie samotności, które umożliwia nam głębokie relacje?
  • Jak czuć się dobrze z Innymi nie tracąc siebie?
  • Jak oswoić lęk przed bliskością?
  • Jak kreować tak swoje granice, aby Inni je widzieli, aby nie trzeba było ich „stawiać”?
  • Jak tworzyć z większą lekkością związki partnerskie, rodzicielskie czy przyjacielskie? itd…
  • Jak harmonijnie funkcjonować w pracy – między osobistym rozwojem a byciem częścią zespołu? 
Wspieram moich pacjentów i pacjentki na drodze do satysfakcjonującego bycia z samym sobą i innymi. Zazwyczaj jednak najpierw wymaga to zajęcia się tym, co te relacje uniemożliwia. 

Czyli …kiedy wybrać się do specjalisty?

Myślę, że to my czujemy czy coś jest na tyle trudne, że warto poprosić o wsparcie. Dla jednych tym momentem jest utrata kogoś lub czegoś ważnego, poważna choroba, dla innych jest to przedłużający się smutek, złość czy niepokój. 

Częstym powodem do zwrócenia się o wsparcie są trudności w utrzymaniu stałych relacji, trudności w relacjach rodzinnych czy niezadowolenie z pracy lub utrata sensu życia.

Wskazaniem do podjęcia psychoterapii jest także sytuacja w której dolegliwości, z którymi się borykasz zostały zdiagnozowane jako zaburzenia psychiczne (zaburzenia lękowe, nerwica, depresja, zaburzenia somatyzacyjne) lub choroba psychiczna (schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa i inne). 

Wspólnym mianownikiem tych wszystkich powodów jest pragnienie osiągnięcia zmiany, oparte na głębokim przekonaniu, że tak jak jest teraz, jest już dla nas zbyt trudno. Trudno nam wytrzymać ze sobą, relacje z ważnymi dla nas osobami pozostawiają wiele do życzenia albo wcale ich nie ma. 

Motywacją może być także zmiana i osobisty rozwój. Wtedy warto rozważyć coaching, który nie wymaga aż tak głębokiego wchodzenia w siebie i jest z założenia krótkotrwałą metodą pracy. Obie formy wsparcia realizują różne cele. Więcej na ten temat w zakładce coaching. 

Często także choruje ciało na skutek silnych negatywnych emocji czy konfliktów. Nazwanie tej emocji, czy odkrycie tego konfliktu sprawia, że ciało zdrowieje. Dzieje się to nierzadko w trakcie trwania procesu psychoterapii choć nie może być jej bezpośrednim celem. Jeśli czujesz potrzebę aby tu i teraz zająć się jakąś niedyspozycją ciała, zapraszam na konsultację z psychobiologii.

Na czym polega psychoterapia?

Psychoterapia, którą prowadzę opiera się na uważnej rozmowie. Sesje odbywają się raz w tygodniu lub dwa razy w miesiącu (terapia par, rodzin). W trakcie spotkania rozmawiamy o tym, co dzieje się w umyśle pacjenta lub “umyśle pary” czy rodziny. Identyfikujemy trudności, szukamy wzorców myślenia i reagowania, które są odpowiedzialne za takie, a nie inne, działania. 

Nie oferuję gotowych rozwiązań problemów, ale tworzę bezpieczna przestrzeń, w której pacjent uczy się słuchać siebie i ma możliwość być wysłuchanym bez oceny. To już często daje ulgę. Sesje terapeutyczne to przestrzeń na bycie w którym człowiek ma szanę, często pierwszy raz w życiu, doświadczać siebie autentycznie, bez gry i zakładania chroniących go dotychczas masek. Terapia pozwala przyjrzeć się temu, co nam służy w życiu, a co utrudnia bycie z sobą i innymi, jaka byłaby ta zmiana, jaką często intuicyjnie czujemy, ale nie umiemy jej nazwać. Psychoterapia pomaga także w akceptacji tego, czego nie można zmienić.

Jak długo trwa psychoterapia?

Czas trwania psychoterapii jest różny i indywidualny. Z założenia pracuję psychodynamicznie i systemowo co zakłada długotrwałą pracę (min. 1 rok). Dzieje się tak dlatego, gdyż nabycie cennej umiejętności usłyszenia własnej podświadomości i nazywania uczuć, identyfikowania trendów i wzorców myślenia i idących za nimi zachowań nie następuje z dnia na dzień. Z drugiej strony, praca długoterminowa może być czasem niedostosowana do konkretnego momentu w jakim znajduje się osoba przychodząca po pomoc – wtedy pracujemy krótkoterminowo nad danym problemem stosując na przykład metody Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. 

Jak zacząć?

Sesje prowadzone są stacjonarnie albo on-line. W trakcie pierwszych sesji porozmawiamy na temat Twojej sytuacji oraz poruszymy wszelkie pytania i wątpliwości, które możesz mieć wokół tematu wspólnych spotkań. Omówimy także zasady współpracy. 

Jestem zobowiązana do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych od pacjenta w czasie sesji, a także faktu, że korzysta z sesji. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub osób trzecich albo sytuacje określone prawem. Współpracując z innymi specjalistami (np. psychiatrą, fizjoterapeutą) zawsze za zgodą – udostępniam tylko niezbędne informacje.